Có 1 kết quả:

hóng zuǐ xiāng sī niǎo

1/1

Từ điển Trung-Anh

(bird species of China) red-billed leiothrix (Leiothrix lutea)