Có 1 kết quả:

hóng zuǐ lán què

1/1

Từ điển Trung-Anh

(bird species of China) red-billed blue magpie (Urocissa erythroryncha)