Có 1 kết quả:

hóng tóu yǎo juān

1/1

Từ điển Trung-Anh

(bird species of China) red-headed trogon (Harpactes erythrocephalus)