Có 1 kết quả:

hóng tóu huī què

1/1

Từ điển Trung-Anh

(bird species of China) red-headed bullfinch (Pyrrhula erythrocephala)