Có 1 kết quả:

Hóng Guǎ fu niǎo

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) Red Bishop
(2) Euplectes orix