Có 1 kết quả:

hóng wěi shuǐ qú ㄏㄨㄥˊ ㄨㄟˇ ㄕㄨㄟˇ ㄑㄩˊ

1/1

Từ điển Trung-Anh

(bird species of China) plumbeous water redstart (Phoenicurus fuliginosus)