Có 1 kết quả:

hóng shān

1/1

hóng shān

giản thể

Từ điển Trung-Anh

Hongshan district of Chifeng city 赤峰市, Inner Mongolia