Có 1 kết quả:

Hóng shān qū

1/1

Hóng shān qū

giản thể

Từ điển Trung-Anh

Hongshan district of Chifeng city 赤峰市, Inner Mongolia