Có 1 kết quả:

hóng jù xīng

1/1

hóng jù xīng

giản thể

Từ điển Trung-Anh

red giant (star)