Có 1 kết quả:

hóng jīn jūn

1/1

hóng jīn jūn

giản thể

Từ điển Trung-Anh

the Red Turbans, peasant rebellion at the end of the Yuan dynasty