Có 1 kết quả:

hóng bān xìng láng chuāng

1/1

Từ điển Trung-Anh

lupus erythematosus