Có 1 kết quả:

hóng jǐng tiān

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) roseroot
(2) Rhodiola rosea