Có 1 kết quả:

hóng shù

1/1

hóng shù

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) red mangrove (Rhizophora mangle)
(2) CL:棵[ke1]