Có 1 kết quả:

hóng qī shù

1/1

hóng qī shù

giản thể

Từ điển Trung-Anh

red alder (Alnus rubra)