Có 1 kết quả:

hóng shāo

1/1

hóng shāo

giản thể

Từ điển Trung-Anh

simmer-fried (dish)