Có 1 kết quả:

hóng méi zhū què

1/1

Từ điển Trung-Anh

(bird species of China) Chinese beautiful rosefinch (Carpodacus davidianus)