Có 1 kết quả:

hóng ǎi xīng

1/1

hóng ǎi xīng

giản thể

Từ điển Trung-Anh

red dwarf star