Có 1 kết quả:

hóng xié xiù yǎn niǎo ㄏㄨㄥˊ ㄒㄧㄝˊ ㄒㄧㄡˋ ㄧㄢˇ ㄋㄧㄠˇ

1/1

Từ điển Trung-Anh

(bird species of China) chestnut-flanked white-eye (Zosterops erythropleurus)