Có 1 kết quả:

hóng xié lán wěi qú ㄏㄨㄥˊ ㄒㄧㄝˊ ㄌㄢˊ ㄨㄟˇ ㄑㄩˊ

1/1

Từ điển Trung-Anh

(bird species of China) red-flanked bluetail (Tarsiger cyanurus)