Có 1 kết quả:

hóng xiōng zhuó huā niǎo ㄏㄨㄥˊ ㄒㄩㄥ ㄓㄨㄛˊ ㄏㄨㄚ ㄋㄧㄠˇ

1/1

Từ điển Trung-Anh

(bird species of China) fire-breasted flowerpecker (Dicaeum ignipectus)