Có 1 kết quả:

hóng xiōng qiū shā yā ㄏㄨㄥˊ ㄒㄩㄥ ㄑㄧㄡ ㄕㄚ ㄧㄚ

1/1

Từ điển Trung-Anh

(bird species of China) red-breasted merganser (Mergus serrator)