Có 1 kết quả:

hóng xiōng hēi yàn

1/1

Từ điển Trung-Anh

(bird species of China) red-breasted goose (Branta ruficollis)