Có 1 kết quả:

hóng jiǎo kǔ è niǎo

1/1

Từ điển Trung-Anh

(bird species of China) brown crake (Amaurornis akool)