Có 1 kết quả:

hóng jiǎo sǔn

1/1

Từ điển Trung-Anh

(bird species of China) Amur falcon (Falco amurensis)