Có 1 kết quả:

hóng jiǎo yù

1/1

hóng jiǎo yù

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(bird species of China) common redshank (Tringa totanus)