Có 1 kết quả:

hóng fù yǎo juān

1/1

Từ điển Trung-Anh

(bird species of China) Ward's trogon (Harpactes wardi)