Có 1 kết quả:

hóng fù shān què

1/1

Từ điển Trung-Anh

(bird species of China) rusty-breasted tit (Poecile davidi)