Có 1 kết quả:

hóng fù huī què

1/1

Từ điển Trung-Anh

(bird species of China) Eurasian bullfinch (Pyrrhula pyrrhula)