Có 1 kết quả:

hóng sè

1/1

hóng sè

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) red (color)
(2) revolutionary