Có 1 kết quả:

hóng cài tóu

1/1

hóng cài tóu

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) beet
(2) beetroot
(3) (dialect) carrot