Có 1 kết quả:

hóng cài tóu ㄏㄨㄥˊ ㄘㄞˋ ㄊㄡˊ

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) beet
(2) beetroot
(3) (dialect) carrot