Có 1 kết quả:

hóng dòu ㄏㄨㄥˊ ㄉㄡˋ

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) azuki bean
(2) red bean