Có 1 kết quả:

hóng dòu

1/1

hóng dòu

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) azuki bean
(2) red bean