Có 1 kết quả:

hóng chāo jù xīng

1/1

Từ điển Trung-Anh

red supergiant (star)