Có 1 kết quả:

hóng cù lì

1/1

hóng cù lì

giản thể

Từ điển Trung-Anh

red currant