Có 1 kết quả:

hóng sǔn

1/1

hóng sǔn

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(bird species of China) common kestrel (Falco tinnunculus)