Có 1 kết quả:

hóng gāo liáng

1/1

Từ điển Trung-Anh

red sorghum