Có 1 kết quả:

hóng jiān

1/1

hóng jiān

giản thể

Từ điển Trung-Anh

red mullet