Có 1 kết quả:

qiàn fū

1/1

qiàn fū

giản thể

Từ điển Trung-Anh

burlak (barge hauler)