Có 1 kết quả:

xiān yāo ㄒㄧㄢ ㄧㄠ

1/1

Từ điển Trung-Anh

slender waistline