Có 1 kết quả:

xiān yāo

1/1

xiān yāo

giản thể

Từ điển Trung-Anh

slender waistline