Có 1 kết quả:

yāo tǎ ㄧㄠ ㄊㄚˇ

1/1

Từ điển Trung-Anh

iota (Greek letter Ιι)