Có 1 kết quả:

yuē guì

1/1

yuē guì

giản thể

Từ điển Trung-Anh

Ark of the Covenant