Có 1 kết quả:

Yuē hàn · È pǔ dài kè ㄩㄝ ㄏㄢˋ ㄆㄨˇ ㄉㄞˋ ㄎㄜˋ

1/1

Từ điển Trung-Anh

John Updike, US novelist (1932-2009), Pulitzer Prize winner