Có 1 kết quả:

jì niàn

1/1

jì niàn

giản thể

Từ điển phổ thông

kỷ niệm

Từ điển Trung-Anh

(1) to commemorate
(2) to remember
(3) CL:個|个[ge4]