Có 1 kết quả:

jì niàn pǐn

1/1

jì niàn pǐn

giản thể

Từ điển Trung-Anh

souvenir