Có 1 kết quả:

jì niàn rì

1/1

jì niàn rì

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) day of commemoration
(2) memorial day