Có 1 kết quả:

chún pǔ

1/1

chún pǔ

giản thể

Từ điển Trung-Anh

variant of 淳樸|淳朴[chun2 pu3]