Có 1 kết quả:

chún lán xiān wēng

1/1

Từ điển Trung-Anh

(bird species of China) pale blue flycatcher (Cyornis unicolor)