Có 1 kết quả:

shā chuāng

1/1

shā chuāng

giản thể

Từ điển phổ thông

cửa sổ lưới

Từ điển Trung-Anh

screen window