Có 1 kết quả:

shā zhàn

1/1

shā zhàn

giản thể

Từ điển Trung-Anh

spindle