Có 1 kết quả:

Nà jí bù

1/1

Nà jí bù

giản thể

Từ điển Trung-Anh

Muhammad Naguib (1901-1984), first president of the Republic of Egypt