Có 1 kết quả:

Nà wǎ tè ěr yǔ

1/1

Từ điển Trung-Anh

Nahuatl (language)